VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU STUDENTŮ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+

Vážené studentky a studenti,

vedení ústavu ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů Rektorátu VUT v Brně vyhlásilo výběrové řízení pro zájemce o zahraniční mobilitu studentů v rámci programu Erasmus+ na:

1) Studentské studijní pobyty (SMS) pro akademický rok 2019/2020

- studium musí trvat nejméně 90 dní, maximálně 360 dní

- student musí být řádně zapsán do studia na VUT po dobu realizace pobytu

- VŘ pouze na základě platných uzavřených bil. smluv

2) Studentské stáže (SMP) pro LS 2018/2019

3) Absolventské stáže (SMPa) pro LS 2018/2019 + ZS 2019/2020 (zde bude možný výjezd nejdříve po 1. 6. 2019)

Základním požadavkem k bodu 2) a 3) je předložení podnikem potvrzeného TA (Traineeship Agreement), motivační dopis, doložení jazykové kompetence a studijního prospěchu.

Připomínáme, že:

- stáž musí trvat nejméně 60 dní, maximálně 360 dní

- student musí být řádně zapsán do studia na VUT po dobu realizace pobytu

- u absolventských stáží je nutné podepsání TA a smlouvy ještě v době studia.

Žádám vážné zájemce, aby podali vyplněnou přihlášku na určitou mobilitu, která je přiložena v příloze, do termínu 30. ledna 2019 na studijní oddělení.

Předem zájemcům sděluji, že nominace na zahraniční mobilitu jsou závazné a musí být domluveny (v případě praktických stáží).

Bližší informace naleznete v odkaze https://www.vutbr.cz/studenti/staze, kde najdete podmínky programu Erasmus+.

K přihlášce je nutné doložit motivační dopis (v rozsahu A4 v anglickém jazyce), studijní prospěch, doklad o jazykové způsobilosti cizího jazyka. Přihlášky pro jednotlivé aktivity jsou v příloze.

Bližší informace naleznete v odkaze společně se seznamem smluv:

https://www.vutbr.cz/usi/studium/studium-v-zahranici.

Podmínky mobilit studentů jsou popsány podrobněji v Pokynu rektora č. 18/2017.

S přáním pěkného dne

Mgr. Eva Kosinová, Ph.D. (tel. 541 148931, eva.kosinova@usi.vutbr.cz)


Publikováno: 07.12.2018 15:37

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/f23799/d180423