VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ERASMUS+ STUDENTSKÉ A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE PRO AR 2019/2020

Vážené studentky a studenti,

vedení ústavu ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů Rektorátu VUT v Brně vyhlásilo výběrové řízení pro zájemce o zahraniční mobilitu studentů v rámci programu Erasmus+ na:

1) Studentské stáže (SMP) pro akademický rok 2019/2020

2) Absolventské stáže (SMPa) pro akademický rok 2019/2020

Základním požadavkem je předložení podnikem potvrzeného TA (Traineeship Agreement) nebo doložená komunikace s podnikem/společností, ze které je zřejmé, že studentovi bude umožněno účastnit se stáže, motivační dopis, doložení jazykové kompetence a studijního prospěchu.

Připomínáme, že:

- stáž musí trvat nejméně 60 dní, maximálně 360 dní

- student musí být řádně zapsán do studia na VUT po dobu realizace pobytu

- u absolventských stáží je nutné podepsání TA a smlouvy ještě v době studia.

Žádám vážné zájemce, aby podali vyplněnou přihlášku na určitou mobilitu, která je přiložena v příloze, do termínu 31. května 2019 na studijní oddělení.

Předem zájemcům sděluji, že nominace na zahraniční mobilitu jsou závazné a musí být domluveny (v případě praktických stáží).

Bližší informace naleznete v odkaze https://www.vutbr.cz/studenti/staze, kde najdete podmínky programu Erasmus+.

K přihlášce je nutné doložit motivační dopis (v rozsahu A4 v anglickém jazyce), studijní prospěch, doklad o jazykové způsobilosti cizího jazyka.

Bližší informace naleznete v odkaze společně se seznamem smluv:

https://www.vutbr.cz/usi/studium/studium-v-zahranici.

Více případně v přílohách Pokynu rektora č. 18/2017

S přáním pěkného dne

Mgr. Eva Kosinová, Ph.D. (tel. 541 148931, eva.kosinova@usi.vutbr.cz)


Publikováno: 15.04.2019 15:08

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/f23799/d184995