VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY A PRAKTICKÉ STÁŽE PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU STUDENTŮ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS NA AKADEMICKÝ ROKU 2018/19

Vážené studentky a studenti,

vedení ústavu ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů Rektorátu VUT v Brně vyhlásilo 1. kolo výběrové řízení pro zájemce o zahraniční mobilitu – studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2018/19.

Žádám vážné zájemce, aby podali vyplněnou přihlášku, která je přiložena v příloze, do termínu 19. ledna 2018 na studijní oddělení.

Předem zájemcům sděluji, že nominace na studijní pobyty i praktické stáže jsou závazné a zájemci by měli mít stáže již předběžně sjednané.

Bližší informace naleznete v odkaze společně se seznamem smluv:

https://www.vutbr.cz/usi/studium/studium-v-zahranici.

K přihlášce je nutné doložit doklad o jazykové způsobilosti cizího jazyka a motivační dopis studenta (v rozsahu A4 v anglickém jazyce).

Podmínky mobilit studentů jsou popsány podrobněji v Pokynu rektora č. 18/2017 a jeho přílohách.

S přáním pěkného dne

Mgr. Eva Kosinová, Ph.D.

(tel. 541 148 931, eva.kosinova@usi.vutbr.cz)


Publikováno: 20.12.2017 11:59

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/f23799/d161647