Výběrové řízení Erasmus+ ZS 2019/2020 - zaměstnanci

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vyhlašujeme výzvu k výběru zaměstnanců pro výukové pobyty a školení v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020 (zimní semestr).

Výjezdy lze uskutečnit od 1. června 2019 do 31. ledna 2020.

Zájemci o zahraniční mobilitu mohou podat přihlášku v termínu do 24. dubna 2019 na studijní oddělení. Přihláška k výběrovému řízení je v příloze.

Dovolte rovněž připomenout několik základních podmínek programu:

- zaměstnanecký pobyt musí trvat nejméně 2 dny aktivit mimo cestovních

- v případě výukového pobytu musí být dodrženo minimum 8 hodin za každých =<5 dní aktivit

- pro financování pobytového grantu jsou započitatelné pouze dny, kdy probíhá aktivita (výuka/školení dle programu mobility)

- program mobility musí být konkrétní, srozumitelný a potvrzený oboustranně před jejím zahájením

- jazyková školení mohou tvořit nejvýše 1/3 celkového počtu mobilit v aktivitě školení

- uznatelné aktivity jsou:

  1. a) u STA: přednášky, cvičení, semináře, vedení laboratoří apod. v oboru dle interinstitucionální smlouvy s orientací na rozvoj studijních programů na vysílající a přijímající instituci (=zaměstnanec jede učit)
  2. b) u STT: staff weeks, job-shadowing či jazykové kurzy, jiné profesní školení zaměřené na rozvoj kvalifikace zaměstnance v jeho pracovní oblasti (=zaměstnanec se jede učit)

- neuznatelné aktivity jsou: účasti na konferencích, přípravné návštěvy (uváděno často v TA jako „diskuze nad budoucí spoluprací“), samostatný výzkum apod.

Také připomínáme, že nominace je závazná..

Více informací a úplná metodika je k dispozici v Pokynu rektora č. 19/2017: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/pokyny-c-19-2017-pravidla-a-provadeci-metodika-pro-zamestnaneckou-mobilitu-v-ramci-programu-erasmus-d143545

Mgr. Eva Kosinová, Ph.D.

 


Publikováno: 11.04.2019 10:47

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/f23799/d184917