VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ERASMUS+ PRO ZAMĚSTNANECKOU MOBILITU NA ZIMNÍ SEMESTR 2018/19

Vedení ústavu ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů Rektorátu VUT v Brně vyhlásilo výběrové řízení na zaměstnaneckou mobilitu Erasmus+ na zimní semestr 2018/19 (v termínu 06-12/2018).

Zájemci o zahraniční mobilitu mohou podat vyplněnou přihlášku v termínu do 19. ledna 2018 na studijní oddělení. Přihláška k výběrovému řízení je závazná a je uložena v příloze.

Bližší informace naleznete k výukovým pobytům zaměstnanců v odkaze:

https://www.vutbr.cz/studium/studium-a-staze-v-zahranici/vyukove-pobyty-zamestnancu-erasmus-plus,

a pro školení zaměstnanců v odkaze:

https://www.vutbr.cz/studium/studium-a-staze-v-zahranici/skoleni-zamestnancu-erasmus-plus,

seznam uzavřených smluv v odkaze:

https://www.vutbr.cz/usi/studium/studium-v-zahranici.

Kompletní podmínky a metodiku pro mobilitu zaměstnanců jsou popsány podrobněji v Pokynu rektora č. 19/2017.

S přáním pěkného dne

Mgr. Eva Kosinová, Ph.D.

(tel. 541 148 931, eva.kosinova@usi.vutbr.cz)


Publikováno: 20.12.2017 12:03

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/f23799/d161667