Spolupráce na projektu Moje vize nula

Cílem projektu “MOJE VIZE NULA” je aktivizovat vysokoškolské studenty (mladé řidiče), aby aktivně přispěli k tématům dopravní bezpečnosti, potažmo ke snížení nehodovosti a závažných následků dopravních nehod mladými řidiči.
Soutěž Moje vize nula, je prvním ročníkem soutěže v myšlení filozofie dané vizí nula, která je určena studentům vysokých škol. Studentům se tak naskýtá jedinečná možnost zapojit se do projektu celorepublikového rozsahu, zdokonalit své prezentační dovednosti, reprezentovat svoji školu a zasoutěžit o ceny v celkové hodnotě 100 000 Kč.
Forma zapojení vysoké školy do projektu
Můžete nám pomoci šířit osvětu umístěním propagačních materiálů (letáků, plakátů) v prostorách univerzit a vysokých škol. Můžete nominovat do řad expertů zapojených do projektu odborníka z vaší školy. Rádi bychom využili komunikačních kanálů školy směrem ke studentům. Nabízíme možnost přednášky Týmu silniční bezpečnosti pro studenty partnerské školy z oblasti dopravní bezpečnosti v návaznosti na témata projektů studentů.
Naším cílem je:
 Zaktivizovat studenty (mladé účastníky silničního provozu) k přispění snížení dopravní nehodovosti a jejich důsledků
 Rozšířit povědomí o problematice bezpečnosti silničního provozu napříč spektrem všech studijních oborů (ekonomie a management, humanitní a společenské vědy, kultura a umění, medicína a farmacie, právo a veřejná správa, přírodní vědy, technika a informatika, učitelství a sport)
 Nabídnout studentům a jejich profesorům možnost spolupráce s odborníky k dané problematice (např. částečná příprava a konzultace před zadáváním závěrečné vysokoškolské práce), kterými například jsou: o Bc. Roman Budský, MBA, dopravní expert Týmu silniční bezpečnosti
o Jan Pechout, krajský koordinátor BESIP pro Ústecký kraj
o Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje
o Mgr. Zuzana Strnadová, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i,
o JUDr. Jana Horáková, Ministerstvo vnitra
o pplk. Mgr. Jan Straka, Policejní prezidium ČR

Publikováno: 01.10.2018 16:15

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/f23799/d176839