Soutěž Moje vize nula

Vážené studentky a studenti,

Ústav soudního inženýrství byl kontaktován organizátory soutěže Moje vize nula, který je určen pro vysokoškolské studenty. Soutěž Moje vize nula má za cíl přispět k tématům dopravní bezpečnosti, potažmo ke snížení nehodovosti a závažných následků dopravních nehod mladých řidičů. Projekt, který je organizovaný Týmem dopravní bezpečnosti, se zaměřuje právě na rizikovou skupinu mladých adeptů nebo čerstvých držitelů řidičských oprávnění, ale samozřejmě i na jejich potencionální spolujezdce nebo účastníky silničního provozu v jakékoliv roli. Hlavním cílem je motivovat mladé řidiče, aby aktivně přispěli k tématům dopravní bezpečnosti, potažmo ke snížení nehodovosti a závažných následků dopravních nehod.

Termín pro podání elektronické přihlášky a registrace svého projektů do soutěže je nejpozději do 30. 4. 2019, (vyhodnocení bude 21. 06. 2019) na https://www.mojevizenula.cz/, kde jsou dostupná pravidla soutěže nebo v souboru v příloze e-mailu s názvem-„MVO Pravidla soutěže“.

Soutěž je určena pro VŠ studenty ve věku od 18 – 30 let, jednotlivce nebo i soutěžní týmy o maximální počtu 7 osob.
Postup je jednoduchý. Nejprve je nutné zvolit téma svého projektu podle vypsaných témat, která jsou uvedena na webu soutěže nebo v příloze pod názvem „Témata k řešení – projekt MVO“, potom projekt zaregistrovat, konzultovat s odborníky a napsat projekt podle šablony (příloha s názvem „Šablona projektu MVO“).

Odborná komise vybere 5 nejpřínosnějších projektů. Tvůrci těchto projektů mají jedinečnou možnost prezentovat svoji práci a zaujmout experty z oboru, kteří následně vyhodnotí předložené projekty a mohou autorům vybraných prací nabídnout odborné stáže a pracovní pozice. Na autory vítězných pěti projektů čekají ceny v celkové hodnotě 100 000 Kč.

Motivací pro studenty navazujících magisterských studijních programů ÚSI VUT přihlášených do soutěže, bude také možnost splnit podmínky zakončení následně vybraných předmětů zápočtem. Studenti přihlášení do soutěže tak získají možnost i finančního ohodnocení, pokud jejich práce bude vybrána odbornou komisí.
Pro studenty doktorského studijního programu ÚSI VUT se jedná o významnou aktivitu v projektu, která bude pozitivně hodnocena v rámci studia.
Přeji mnoho úspěchů v soutěži.
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. ředitel

Publikováno: 08.11.2018 12:58

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/f23799/d178926