PŘIHLÁŠKA PRO ROK 2019 - FREE MOVERS - 1. KOLO

Vážené studentky a studenti,

dovoluji si Vás oslovit ve věci vyhlášení 1. výběrového řízení pro zahraniční mobilitu v kalendářním roce 2019 v rámci programu Free Movers 2019.

Formulář přihlášku do programu Free Movers pro rok 2019 je v příloze.

Uzávěrka 1. kola přihlášek je do 31. ledna 2019.

Student si hledá univerzitu nebo přijímající organizaci sám. Pobyt musí být potvrzen vysílající a přijímající organizací.

Možná délka pobytu od 1 týdne do 1 roku.

Studenti mohou vyjíždět v rámci zemí celého světa, nejsou omezeni EU zeměmi.

Finanční prostředky jsou diferencovány podle životních nákladů v jednotlivých státech.

Podmínky realizace studijního pobytu:

  • ukončený min. 1. ročník bakalářského stud. programu
  • prokázání potřebné znalosti příslušného cizího jazyka
  • schválení výjezdu fakultou
  • existence rámcové nebo jiné smlouvy o přímé spolupráci mezi vysílající a přijímající univerzitou nebo individuální domluva s přijímající univerzitou na konkrétní studijní pobyt.
  • financování pouze ze zdrojů rozvojového projektu/MSF.

Zahraniční výjezd studenta může mít charakter:

  • studijního pobytu na jeden až dva semestry
  • účasti v krátkodobých i dlouhodobých odborných kurzech
  • práce na projektu (semestrálním, ročníkovém)
  • práce na bakalářské, diplomové či dizertační práci
  • praktické stáže v rámci schváleného studijního programu.

Přihlášky odevzdávejte na studijní oddělení ÚSI VUT. K přihlášce je nutné doložit jazykové znalosti (certifikát, osvědčení, jazyková zkouška atd.) a motivační dopis v rozsahu A4 v angličtině.

Bližší informace naleznete na https://www.vutbr.cz/studenti/staze nebo https://www.vutbr.cz/usi/studium/studium-v-zahranici nebo na https://www.vutbr.cz/studenti/staze.

Kontaktní osoba - Mgr. Eva Kosinová, Ph.D. (eva.kosinova@usi.vutbr.cz, tel: 541 148 931).


Publikováno: 04.01.2019 13:01

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/f23799/d181136