PŘIHLÁŠKA PRO ROK 2018 - FREE MOVERS - 1. KOLO

Vážené studentky a studenti,

dovoluji si Vás oslovit ve věci vyhlášení 1. výběrového kola pro zahraniční mobilitu v kalendářním roce 2018 v rámci programu Free Movers 2018.

Formulář přihlášku do programu Free Movers pro rok 2018 je v příloze.

Uzávěrka 1. kola přihlášek je do 31. ledna 2018.

Student si hledá univerzitu nebo přijímající organizaci sám. Pobyt musí být potvrzen vysílající a přijímající organizací.

Možná délka pobytu od 1 týdne do 1 roku.

Studenti mohou vyjíždět v rámci zemí celého světa, nejsou omezeni EU zeměmi.

Finanční prostředky jsou diferencovány podle životních nákladů v jednotlivých státech.

Podmínky realizace studijního pobytu:

  • ukončený min. 1. ročník bakalářského studijního programu,
  • prokázání potřebné znalosti příslušného cizího jazyka,
  • potvrzený studijní plán (Learning Agreement),
  • existence rámcové nebo jiné smlouvy o přímé spolupráci mezi vysílající a přijímající univerzitou,
  • potvrzení vysílající a přijímající organizace na konkrétní studijní pobyt na základě vlastního kontaktu (Free Movers).

Zahraniční výjezd studenta může mít charakter:

  • účast v krátkodobých i dlouhodobých odborných kurzech,
  • práce na projektu (semestrální, ročníkové),
  • práce bakalářské, diplomové nebo disertační,
  • odborné stáže v rámci schváleného studijního programu,
  • studijního pobytu v rámci schváleného studijního programu.

Přihlášky odevzdávejte na studijní oddělení ÚSI VUT. K přihlášce je nutné doložit jazykové znalosti (certifikát, osvědčení, jazyková zkouška atd.) a motivační dopis v rozsahu A4 v angličtině.

Bližší informace naleznete na https://www.vutbr.cz/usi/studium/studium-v-zahranici.

Kontaktní osoba - Mgr. Eva Kosinová, Ph.D. (eva.kosinova@usi.vutbr.cz, tel: 541 148 931).


Publikováno: 20.12.2017 12:05

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/f23799/d161648