Informační leták MV ČR

Uveřejňujeme informační leták Ministerstva vnitra České republiky, který je v anglickém jazyce a který upozorňuje na důležité povinnosti studenta, jejichž neplněním se může pobyt cizince na území ČR značně zkomplikovat. 

Leták naleznete v příloze.


Publikováno: 20.11.2014 11:31

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/f23799/d96023