Fulbrightovo postgradualni stipendium pro studenty

Informace studentům, kteří mají zájem o studijní či výzkumný pobyt na jimi vybrané univerzitě v USA.

Všechny potřebné informace lze najít na našich webových stránkách: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

Informační leták je v příloze.

Toto stipendium je určeno studentům, kteří ukončí bakalářské studium a v USA by chtěli absolvovat magisterské či doktorské studium, nejobvyklejší však je roční výzkumný pobyt (9 měsíců).


Publikováno: 16.04.2018 09:16

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/f23799/d169914