Akreditované kurzy pro úředníky územních samosprávných celků

ÚSI VUT v Brně bylo Ministerstvem vnitra ČR akreditováno jako vzdělávací instituce podle zákona č. 312/2002 Sb. V současné době má akreditovány tři kurzy, podrobnosti na samostatné stránce: http://disk1.usi.vutbr.cz/kurzy/


Publikováno: 31.10.2016 14:49

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/f23799/d128472