6. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce

Zde jsou základní informace:

  • Magisterská práce musí být obhájena v termínu 15. 10. 2016 – 15. 10. 2017 a oceněna známkou výborně.
  • Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail do 31. 10. 2017 (včetně všech podkladů).
  • Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena.
  • Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2018.
  • Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia (na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost práci či její část publikovat v odborných, domácích i zahraničních, časopisech).

Publikováno: 07.06.2017 15:57

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/f23799/d145185