2. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU STUDENTŮ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS NA LETNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2018/19

Vážené studentky a studenti,

vedení ústavu ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů Rektorátu VUT v Brně vyhlásilo 2. kolo výběrové řízení pro zájemce o zahraniční mobilitu – studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2018/19.

Žádám vážné zájemce, aby podali vyplněnou přihlášku, která je přiložena v příloze, do termínu 22. října 2018 na studijní oddělení.

Předem zájemcům sděluji, že nominace na studijní pobyty jsou závazné a musí být domluveny.

Bližší informace naleznete v odkaze https://www.vutbr.cz/studenti/staze/pobyty/erasmus, kde najdete podmínky programu Erasmus.

K přihlášce je nutné doložit motivační dopis (v rozsahu A4 v anglickém jazyce, studijní prospěch, doklad o jazykové způsobilosti cizího jazyka.

Bližší informace naleznete v odkaze společně se seznamem smluv: https://www.vutbr.cz/usi/studium/studium-v-zahranici.

Podmínky mobilit studentů jsou popsány podrobněji v Pokynu rektora č. 18/2017 a jeho přílohách.

S přáním pěkného dne

Mgr. Eva Kosinová, Ph.D. (tel. 541 1489031, eva.kosinova@usi.vutbr.cz)


Publikováno: 31.08.2018 13:57

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/usi/f23799/d174796