• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Fakulta strojního inženýrství

* pozn.: Fakulta strojního inženýrství od roku 2010 výroční zprávu nevypracovává.


Publikováno: 13.10.2010

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/f19975/d38655

Úřední deska

Úřední deska