Vnitřní předpis VUT - Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor výzkumu a vývoje (RE-OVaV)
Účinnost: od 13.6.2017