• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Vnitřní předpisy VUT - Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost:Odbor tvůrčí činnosti (RE-OTČ)
Účinnost:od 13.6.2017