Směrnice č. 38/2017 - Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 1.5.2017 - do 5.2.2018


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d143585