Rozhodnutí č. 4/2017 - Poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Odbor tvůrčí činnosti (RE-OTČ)
Účinnost: od 3.2.2017 - do 24.4.2017


Dodatek č. 1:

Stav: aktuální


Tato norma je zrušena následující normou: