Rozhodnutí č. 4/2017 - Poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Odbor výzkumu a vývoje (RE-OVaV)
Účinnost: od 3.2.2017 - do 24.4.2017


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d135285