• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Rozhodnutí č. 4/2017 - Poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost:Odbor tvůrčí činnosti (RE-OTČ)
Účinnost:od 3.2.2017 - do 24.4.2017

Dodatek č. 1:

Stav: aktuální

Tato norma je zrušena následující normou: