Pokyn č. 4/2019 - Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021 v navazujících mag. SP „Realitní inženýrství, Expertní inženýrství v dopravě a Řízení rizik technických a ekonomických systémů se specializacemi Řízení rizik technických systémů a Řízení rizik ekonomických systémů na ÚSI VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost: Ústav soudního inženýrství (ÚSI)
Účinnost: od 19.12.2019


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d193687