Pokyn č. 2/2020 - Doplnění podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021 v navazujících magisterských studijních programech „Realitní inženýrství, Expertní inženýrství v dopravě a Řízení rizik technických a ekonomických systémů“ na ÚSI VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost: Studijní oddělení (SOUSI)
Účinnost: od 15.6.2020


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d200240