• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Archiv - Vnitřní předpisy VUT - Volební a jednací řád Akademického senátu VUT

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost:Právní odbor (PrO)
Účinnost:od 23.5.2008 - do 13.5.2017

Tato norma je zrušena následující normou: