Archiv - Vnitřní předpis VUT - Volební a jednací řád Akademického senátu VUT

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Právní odbor (PrO)
Účinnost: od 23.5.2008 - do 13.5.2017


Tato norma je zrušena následující normou: