• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Archiv - Vnitřní předpisy VUT - Pravidla hospodaření a účtování VUT v Brně

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost:Odbor rozpočtování a financování (Odbor rozp. a fin.)
Účinnost:od 22.8.2006

Tato norma je zrušena následující normou: