Archiv - Směrnice rektora č. 38/1998 - Vědecké spisy

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Odbor výzkumu a vývoje (RE-OVaV)
Účinnost: od 1.9.1998 - do 30.4.2017


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d39392