Archiv - Směrnice rektora č. 3/2013 - Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT v Brně

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Institut celoživotního vzdělávání (ICV)
Účinnost: od 31.10.2013 - do 24.4.2017


Tato norma je zrušena následující normou: