• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Archiv - Směrnice rektora č. 3/2013 - Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT v Brně

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost:Institut celoživotního vzdělávání (ICV)
Účinnost:od 31.10.2013 - do 24.4.2017

Tato norma je zrušena následující normou: