Archiv - Směrnice rektora č. 2/2009 - Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 20.3.2009 - do 1.5.2017


Dodatek č. 1:

Stav: zrušena/neúčinná


Dodatek č. 2:

Stav: zrušena/neúčinná


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d39448