Archiv - Směrnice rektora č. 1/2013 - Knihovní řád VUT v Brně

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Ústřední knihovna (ÚK)
Účinnost: od 31.7.2013 - do 1.5.2017


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d81573