Vnitřní předpis - Disciplinární řád pro studenty FEKT

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)
Účinnost: od 4.4.2017


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/d139381