Směrnice č. 6/2018 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských programech

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)
Účinnost: od 23.10.2018


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/d178188