Směrnice č. 5/2018 - Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)
Účinnost: od 15.9.2018


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/d146866