Směrnice č. 15/2017 - Pravidla přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním program Telecommunications (TECO-G)

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)
Účinnost: od 21.11.2017


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/d159016