Směrnice č. 13/2017 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujcím magisterském studijním programu Informační bezpečnost (IBEP-V)

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)
Účinnost: od 24.10.2017


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/d156649