Rozhodnutí č. 49/2019 - Časový plán akademického roku 2020/21 EN version

Stav: aktuální
Odpovědnost: Děkanát FEKT - studijní oddělení (FEKTDěk SO)
Účinnost: od 1.9.2020


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/d190777