Rozhodnutí č. 1/2019 - Časový plán akademického roku 2019/20

Stav: aktuální
Odpovědnost: Děkanát FEKT - studijní oddělení (FEKTDěk SO)
Účinnost: od 1.1.2019


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/d181168