Vyhláška pro studenty č. 1/2018 - Časový plán výuky v akademickém roce 2018/19

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc.
Účinnost: od 8.2.2018


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/d166171