Ostatní č. 2/2018 - Zpráva o plnění cílů strategického záměru FCH 2017

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 27.2.2018


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d171930