Ostatní č. 1/2019 - Výroční zpráva FCH VUT za rok 2018

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
Účinnost: od 26.6.2019


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d186896