Ostatní č. 5/2018 - Výroční zpráva FCH VUT v Brně za rok 2017

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 26.6.2018


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d173385