Vnitřní předpis - Volební řád AS FCH

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 30.6.2017


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d149845