Směrnice č. 3/2018 - Pravidla pro přijímací řízení - magisterské navazující studijní programy 2019/2020

Stav: aktuální
Odpovědnost: Mgr. Martina Repková, Ph.D.
Účinnost: od 26.6.2018


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d173389