Směrnice č. 3/2017 - Pravidla pro organizaci celoživotního vzdělávání na FCH

Stav: aktuální
Odpovědnost:
Účinnost: od 11.7.2017


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d149207