Směrnice č. 1/2019 - Pravidla pro přijímací řízení - bakalářské studijní programy 2020/2021 - včetně dodatku č. 1

Stav: aktuální
Odpovědnost: Mgr. Martina Repková, Ph.D.
Účinnost: od 26.11.2019


Pravidla pro přijímací řízení - bakalářské studijní programy 2020/2021 - dodatek č. 2:

Stav: aktuální


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d194310