Směrnice č. 1/2019 - Pravidla pro přijímací řízení - bakalářské studijní programy 2020/2021

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Mgr. Martina Repková, Ph.D.
Účinnost: od 26.6.2019 - do 20.1.2020


Dodatek č. 1 ke směrnici děkana 1/2019:

Stav: zrušena/neúčinná


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d186904