Rozhodnutí č. 6/2017 - Časový plán akademického roku 2017/2018

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 1.9.2017


Časový plán akademického roku 2017/2018:

Stav: aktuální


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d150055