Rozhodnutí č. 3/2019 - Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení v bakalářských studijních programech na FCH VUT v Brně v ak. roce 2019/2020

Stav: aktuální
Odpovědnost: Mgr. Martina Repková, Ph.D.
Účinnost: od 26.3.2019


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d184136