Rozhodnutí č. 2/2018 - Stanovení rozsahu působnosti proděkanů

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 31.1.2018 - do 31.1.2022


Dodatek č. 1:

Stav: aktuální


Dodatek č. 2:

Stav: aktuální


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d165453