Rozhodnutí č. 17/2020 - Časový plán akademického roku 2020/2021

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 4.9.2020 - do 21.1.2021


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d201868