Rozhodnutí č. 17/2020 - Časový plán akademického roku 2020/2021

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 1.9.2020


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d201868