Ostatní č. 4/2018 - Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FCH VUT v Brně

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 1.7.2018


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d173350