Ostatní č. 1/2015 - Organizační řád FCH

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 1.9.2015


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d181194