Vnitřní předpis - Jednací řád Vědecké rady FCH VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 12.9.2017


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d154691