Ostatní č. 1/2016 - Dlouhodobý záměr FCH 2016 -2020

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 8.3.2016


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d149236